Ova stranica je isključena jer je Tvrtka O-tours d.o.o. i njena vlasnica Dubravka Štengl duzna za usluge.

This web site is turned off because company O-tours d.o.o and it's owner Dubravka Štengl owes money for given services.

Ne preporučam poslovanje sa Tvrtkom niti sa vlasnicom jer im se ne može vjerovati!

I advise you not engage with neither the Company nor the owner in any business ventures because they are not trustworthy!